Een groenproject realiseren

groenproject

De eerste stap bij de herinrichting van een gebied is daar specialisten op het gebied van landschapsarchitectuur bij te betrekken. Zij zorgen voor een prachtig plan, maar dat moet daarna worden gerealiseerd. Een groenproject realiseren is niet zo eenvoudig. Je moet zorgen voor een juiste planning en voor bedrijven die weten waar ze het over hebben. Als daar niet op een juiste manier mee wordt omgegaan kan een groenproject realiseren uitmonden in een grote teleurstelling. Want dan is er een kans dat het resultaat ondermaats is of dat de kosten worden overschreden.

groenproject

Een groenproject realiseren gebeurt stap voor stap

Als het inrichtingsplan voor een gebied klaar is, is de verleiding groot om allerlei bedrijven de opdracht te geven met hun werkzaamheden te starten. Dat is niet de juiste methode. Want dan raak je als opdrachtgever de grip op het project volledig kwijt. Je hebt geen controle meer op het verloop en ook niet meer op de kosten. Bij een groenproject realiseren is het van belang dat de verschillende werkzaamheden op elkaar worden afgestemd. Dat kan contractueel worden geregeld. Maar dan moet het project wel op de juiste wijze worden aanbesteed.

groenproject

Technische aspecten van een groenproject realiseren

Het vertalen van een plan voor de landschapsinrichting is in grote mate een technische klus. Voor alle details uit het plan moeten technische oplossingen worden bedacht om er zeker van te zijn dat de gebruikte beplanting tot in lengte van jaren op een gezonde manier kunnen groeien. Voor de ene plant betekent dat iets heel anders dan voor de andere plant. Een groenproject realiseren betekent in technische zin vooruitkijken en anticiperen. Want hoe los je bij voorbaat de overlast van water in natte periodes op. En hoe voorkom je dat alle planten dood gaan in een hele warme zomer?