Fittesten

Bij fittesten gaat het niet over de conditie van de werknemers, maar over de pasvorm van gasmaskers op het gezicht. Het is van groot belang dat een masker goed op een gezicht past. Want bij een lek kunnen de consequenties ernstig en zelfs fataal zijn. Fittesten kunnen alleen worden gedaan door gecertificeerde personen. Het is zowel de verantwoordelijkheid van werkgevers als werknemers om er zorg voor te dragen dat de fittesten regelmatig worden uitgevoerd. G4S Safety Solution is een erkend centrum voor deze testen. Die kunnen zowel op locatie als bij G4S in Stabroek worden uitgevoerd.

Wanneer fittesten uitvoeren

Het wordt aanbevolen om tenminste elk jaar fittesten te laten uitvoeren. Want in een jaar tijd kunnen er allerlei dingen wijzigen. Het masker kan beschadigen, maar wat ook regelmatig voorkomt is dat het gezicht wijzigt. Dat komt vooral doordat er littekens zijn ontstaan. Een masker zit dan minder comfortabel en er ontstaat een grotere kans op lekken. Naast de jaarlijkse fittesten is het cruciaal om fittesten te laten uitvoeren als je een nieuw masker krijgt. En ook als je overstapt naar een ander masker is het een absolute noodzaak om te laten testen of dat andere masker wel helemaal goed zit.

Gebruik en onderhoud van een gasmasker

Fittesten duren ongeveer een kwartier per masker. Om te testen of het masker goed functioneert is speciale apparatuur nodig. Tijdens een test wordt niet alleen gekeken of het masker goed zit en luchtdicht over het gezicht past. Het is ook belangrijk dat het masker comfortabel zit. Bij fittesten wordt ook aandacht besteed aan het gebruik en het onderhoud van het masker. Er wordt onder anderen gekeken of de gebruiker het masker wel op de juiste manier op zet. Want door verkeerd gebruik werkt het niet goed. Maskers hebben ook onderhoud nodig. Tijdens de fittest wordt gekeken of dat op de juiste wijze wordt gedaan.