Refresher Basic Training

De Refresher Basic Training is de herhalingscursus voor de Basic Safety Training. Tijdens deze training krijgen scheepsbemanningen nogmaals de vaardigheden aangereikt waarmee ze zichzelf in noodsituaties kunnen redden. De training duurt twee dagen en voor de praktijkoefeningen is een echt vrachtschip beschikbaar. In de Refresher Basic Training wordt de kennis van noodsituaties op zee opgefrist en opnieuw geoefend. Dat betreft de basiskennis om eerste hulp te verlenen en er wordt stilgestaan hij brandpreventie, het blussen van brand aan boord, en het voorkomen van gebrek aan ademlucht. Tenslotte krijgen de cursisten les in het in een reddingsboot overleven op volle zee.

Meer dan bedrijfshulpverlening

De competenties die tijdens een Refresher Basic Training opnieuw worden geoefend gaan verder dan de vaardigheden in een gewone cursus bedrijfshulpverlening. Dat is logisch, want de situatie op een schip verschilt sterk van die in een bedrijf. Bij een ongeluk in een bedrijf komt de professionele hulpverlening snel op gang. Bij een ongeluk op zee kan het soms dagen duren voordat er hulp arriveert. De bemanning moet zich dan zelf kunnen redden. Dat vereist veel meer competenties dan om als BHV’er hulp te kunnen bieden bij een bedrijfsongeval.

Certificering Refresher Basic Training

De Refresher Basic Training kan door scheepsbemanningen op elk niveau worden gevolgd. Randvoorwaarden zijn dat je een recente gezondheidsverklaring hebt en dat je de Basic Safety Training hebt gevolgd. Tijdens de cursus word de kennis van de basisbeginselen van EHBO, persoonlijke overlevingstechnieken, brandpreventie en -bestrijding, en persoonlijke veiligheid en sociale verantwoordelijkheid opgefrist. Deze training heeft een certificering van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Of de cursisten de training met succes hebben doorlopen wordt door de trainers beoordeeld aan de hand van de praktijkoefeningen. Als dat het geval is krijgen zij een aantekening in hun monsterboekje en een certificaat dat vijf jaar geldig is.